ครอบครัววัลย์ดีพาณิชย์ประกอบไปด้วยพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานมากว่า 40 ปี และมีพนักงานคลื่นลูกใหม่ ที่เข้ามาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาบริษัทให้ก้าวไกล ด้วยค่านิยม

เก่ง กล้า สามัคคี มีมาตรฐานสากล

  • การประชุมบริษัท

  • การอบรมและการพัฒนาพนักงาน

  • การทำความสะอาดใหญ่

  • ตรวจสุขภาพประจำปี

  • ทำบุญบริษัท

  • ซ้อมหนีไฟ

Visitors: 5,167